THƠ: NGỠ NGÀNG

By Nguyễn Quốc Linh

           

   

            NGỠ NGÀNG

Thôi rơi chiếc lá vàng

Thôi nồng nàn hoa sữa

Bất chợt một cơn mưa

Mới hay mùa Đông đến.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21840','csq9ki7btof7s4o2isqmb32ju4','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-22 07:09:31','/news/page-4.html')