THƠ: NGỠ NGÀNG

By Nguyễn Quốc Linh

           

   

            NGỠ NGÀNG

Thôi rơi chiếc lá vàng

Thôi nồng nàn hoa sữa

Bất chợt một cơn mưa

Mới hay mùa Đông đến.

More...